Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Od 7 września (poniedziałek) 2020 r. wprowadza się na terenie szkoły

obowiązek zakrywania ust i nosa ( maseczka lub przyłbica)

podczas przerw międzylekcyjnych.

Dyrektor Szkoły
Sabina Dawidowska

Terminy spotkań z rodzicami uczniów klas II, III, V, VI, VII oraz VIII B C S

zostaną podane w kolejnym komunikacie.