Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

podziękowania

Przewodnicząca:
 
Agnieszka Dąbrowska - Narloch - klasa 8D
 
Wice przewodnicząca:
 
Monika Gajda - klasa 2A
 
Skarbnik:
 
Beata  Zocholl - klasa 5S
Członkowie:
 
Irena Granowska - klasa 6B
Danuta Ukleja - klasa 7B
Galeria Matysiak - klasa 3 B
Komisja rewizyjna:
 
Przewodnicząca:
Małgorzata Wiwatowska - klasa 5C
Członkowie:
Dorota Dunia - klasa 7C
Magda Joskowska - klasa 7F