Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Termin spotkania należy umówić co najmniej dzień wcześniej poprzez dzienniczek ucznia (zeszyt ucznia) lub sekretariat szkoły.

 

terminy konsultacji