Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza mieszcząca się w Gdyni przy ul. Unruga 88.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szkole jest: Aleksandra Nodzyńska.

Dane kontaktowe Inspektora to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować obowiązek edukacyjny
 • promować działalność szkoły oraz umiejętności i osiągnięcia dziecka na szkolnej stronie www, na terenie szkoły oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • umożliwiać udział dziecka w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych formach współzawodnictwa
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządku publicznego na terenie szkoły
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze szkolnej strony www, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

W jakim zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • imię i nazwisko Twoje oraz dziecka
 • nazwę szkoły i klasę Twojego dziecka
 • prace, oceny i opinie dotyczące dziecka
 • zdjęcia cyfrowe i video
 • IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniach (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem szkoły
 • twój podpis, udzielone przez Ciebie zgody

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi przepisami regulującymi działalność szkoły
 • prawnie uzasadniony interes szkoły
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

 • Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia edukacji w szkole podstawowej lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane?

 • Nie sprzedajemy twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim . W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać twoje dane wyłącznie czterem grupom:
 • osobom upoważnionym przez szkołę – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych
 • innym odbiorcom np. UM Gdynia, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, MEN, placówkom edukacyjnym z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usług pocztowo – kurierskich i innym uprawnionym podmiotom
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. Szkoła może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). @W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności.