Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

W tym roku szkolnym w naszej szkole funkcjonują klasy innowacyjne o następujących profilach:

  • klasa I A - językowa (język angielski)
  • klasa I C - ekologiczna
  • klasa IV A - językowa (język angielski i język niemiecki)
  • klasa IV B - matematyczno - informatyczna