Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole funkcjonują klasy innowacyjne o następujących profilach:

  • klasa II A - językowa (język angielski)
  • klasa II C - ekologiczna
  • klasa V A - językowa (język angielski i język niemiecki)
  • klasa V B - matematyczno - informatyczna