Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Przewodniczący: Mateusz Grześkiewicz; kl. VIII D

Wiceprzewodnicząca I: Beata Kosiarz, kl. VII S

Wiceprzewodnicząca II: Malvina Tułodziecka, kl. VIII B

Sekretarz: Amelia Radońska, kl. VII B

Sekcja organizacyjna: Milena Kościółek, kl. VII C i Maciej Antończak, kl. VIII D

Sekcja informacyjna: Nikola Bielecka, kl. VI D

Sekcja charytatywna: Amelia Małyska, kl. VIII D

24 września 2019 r. - wtorek - odbędą się w naszej szkole

 

WYBORY DO RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Do Rady Uczniowskiej Małego Samorządu Uczniowskiego klas IV - V zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

1. Bielecka Oliwa kl. V A

2. Chrapek Julia kl. V E

3. Dobke Filip kl. V E

4. Gzela Filip kl. V C

5. Kurpiewska Wiktoria kl. V B

6. Madecka Amelia kl. V A

7. Rybicki Tomasz kl. V C

8. Wyrębska Małgorzata kl. V B

 

Do Rady Uczniowskiej Małego Samorządu Uczniowskiego zostanie wybranych 6 uczniów klas IV - V z największą liczbą głosów.

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego klas VI - VIII zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

1. Antończak Maciej kl. VIII D

2. Bielecka Nikola kl. VI D

3. Cybułka Oskar kl. VI F

4. Grześkiewicz Jakub kl. VI F

5. Jankowska Magdalena kl. VIII D

6. Karasek Milena kl. VII C

7. Narloch Julia kl. VI D

8. Olejniczak Aleksandra kl. VI B

9. Radońska Amelia kl. VII B

10. Szweda Amelia kl. VIII B

11. Władacz Wiktoria kl. VII B

 

Wybory uzupełniające do Rady Uczniowskiej Samorządu mają na celu wyłonienie trzech nowych członków Rady Uczniowskiej i będą to osoby z najwyższą liczbą oddanych głosów.

 

UWAGA: Każdy uczeń ma prawo oddać głos na dwie osoby, które kandydują do poszczególnych Rad Uczniowskich.

 

Głosowanie odbędzie się na lekcjach, w wyznaczonych przez Komisję godzinach. Komisja, w powołanym przedtem składzie przyjdzie na zajęcia i przeprowadzi głosowanie.

 

HARMONOGRAM GŁOSOWANIA KLAS W DNIU WYBORÓW W DNIU 24 WRZEŚNIA 2019 R.

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

IV A - LEKCJA 4 SALA NR 18

IV B - LEKCJA 4 SALA NR 19

V A - LEKCJA 4 SALA NR 14

V B - LEKCJA 6 SALA NR 30

V C- LEKCJA 5 SALA NR 39

V E - LEKCJA 6 SALA NR 18

V F - LEKCJA 5 SALA NR 31

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

V I B - LEKCJA 2 SALA NR 28

VI C - LEKCJA 3 SALA NR 41

VI D - LEKCJA 2 SALA NR 31

VI E - LEKCJA 2 SALA NR 41

VI F - LEKCJA 2 SALA NR 39

VI S - LEKCJA 3 SALA NR 16

 

VII A - LEKCJA 4 SALA NR 39

VII B - LEKCJA 4 SALA NR 38

VII C - LEKCJA 4 SALA NR 29

VII S - LEKCJA 4 SALA NR 34

 

VIII A - LEKCJA 2 SALA NR 34

VIII B - LEKCJA 3 SALA NR 26

VIII D - LEKCJA 2 SALA NR 38

 

 

1. Przewodnicząca – Julia Krysiak kl. VIII d

2. Z –ca przewodniczącej – Iga Mering kl. VIII c

3. Z –ca przewodniczącej – Mateusz Grześkiewicz kl. VII d

4. Sekretarz – Michał Prętnik kl. VII d

5. Sekcja informacyjna – Beata Kosiarz kl. VI s

6. Sekcja organizacyjna – Milena Kościółek kl. VI c

7. Sekcja organizacyjna – Wiktoria Władacz kl. VI b

8. Sekcja charytatywna – Amelia Małyska kl. VII d