Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

OD DNIA 11 MARCA 2020 r. 

PŁYWALNIA SZKOLNA 

NIECZYNNA 

DO ODWOŁANIA 

KOMUNIKAT

z dnia 13.12.2019 r.

dotyczący jakości wody pływalni SP 39

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu,