Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Pływalnia czynna od 25.06.2022
od poniedziałku do niedzieli.
Wejścia o godzinach:
8:30,9:30.10:30,11:30,12:30 i 16:00,17:00,18:00,19:00
Od dnia 25.07.2022 pływalnia nieczynna -
przerwa technologiczna.

 
KOMUNIKAT

dotyczący jakości wody  pływalni SP 39

      Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według  badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Od dnia 15 września 2021 r.

pływalnia szkolna 

wznawia działalność

dla wszystkich zainteresowanych.