Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Wejścia indywidualne w godzinach:

 

Poniedziałek:                           19:15 – 1 tor,  20:00 – 1 tor

Wtorek:             18:30 - 3 tory, 19:15 – 2 tory,  20:00 - 2 tory                                    

Czwartek:         18:30 - 2 tory, 19:15 – 2 tory, 20:00 - 2 tory

Piątek:               18:30 – 3 tory, 19:15 -  2 tory, 20:00 – 4 tory

Sobota  

12:30,13:15,14:00,14:45,15:30,16:15,17:00,17:45,18:30 i 19:15.

Niedziela:

8:45,9:30,10:15,11:00,11:45,12:30,13:15,14:00,14:45,15:30,16:15,17:00,17:45,18:30 i 19:15.

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie jakości wody pływalni SP 39 w Gdyni

 

      Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. 2022, poz. 1230) informujemy, że według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Aktualizacja 31.03.2023 r.