Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Informacje dla rodziców dotyczące miejsca i terminów składania dokumentów

 

Zgłoszenie i oświadczenie KANDYDAT Z REJONU

 wykaz ulic należących do obwodu SP 39 w Gdyni

Zgłoszenie do pierwszej klasy
WORD          PDF

Oświadczenie o braku drugiego podpisu
WORD          PDF

 

Wniosek i oświadczenia – KANDYDAT SPOZA REJONU

 

Wniosek dla kandydata
WORD          PDF

   

    

    

 

Oświadczenie o rodzeństwie  kandydata
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego w SP 39
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
WORD          PDF

    

   

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola w rejonie SP 39
WORD          PDF

    

    

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacyjnych dla klas I

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna