Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

 Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2021/2022

do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych trwa

od dnia 07 czerwca 2021 do dnia 18 czerwca do godziny 15:00

zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi

w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć do siedziby szkoły w kopercie,

z dopiskiem „Sekretariat - rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej”

do wrzutki na dokumenty przy wejściu do budynku. 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz znajdują się na portierni.

Godziny przyjmowania wniosków: 08:00-16:00 do dnia 18.06.2021r. (piątek)

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na dostarczenie kompletnych zgłoszeń lub wniosków wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisami.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Zgłoszenie i oświadczenie KANDYDAT Z REJONU

 wykaz ulic należących do obwodu SP 39 w Gdyni

Zgłoszenie do pierwszej klasy
WORD          PDF

Oświadczenie o braku drugiego podpisu
WORD          PDF

 

Wniosek i oświadczenia – KANDYDAT SPOZA REJONU

 

Wniosek dla kandydata
WORD          PDF

   

    

    

 

Oświadczenie o rodzeństwie  kandydata
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego w SP 39
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
WORD          PDF

    

   

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
WORD          PDF

    

    

Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola w rejonie SP 39
WORD          PDF

    

    

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacyjnych dla klas I

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna

Terminy postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego:

 

21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału
przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacyjnych
dla oddziałów przedszkolnych

Klauzula informacyjna

więcej informacji