Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Opłaty za obiady za CZERWIEC 2022 r. należy wpłacić przelewem

od 24 do 27 maja  2022r. na konto bankowe :

13 - 22 VI 2022 r. (PL)

wykaz alergenów (PL i UA)