Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Opłaty za obiady  za miesiąc  STYCZEŃ

należy wpłacić  przelewem

na konto bankowe od 1 do 5 stycznia 2022r.  

W związku z zakończeniem roku finansowego

oraz nadpłatami wynikającymi z nieobecności

ucznia, informujemy, że do dnia 29 XII 2021 r.

nadpłaty za obiady będą zwrócone na konta.

Informacja o opłatach za STYCZEŃ

będzie podana 2 stycznia 2022 r.

na stronie internetowej szkoły.

24 - 28 stycznia

wykaz alergenów

 Opłaty za obiady  za miesiąc  GRUDZIEŃ należy wpłacić  przelewem

na konto bankowe od 23 do 26 listopada  2021r.: