Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Uczniowie, którzy chcą posiadać mLegitymację proszeni są o przesłanie na maila szkoły podania oraz zdjęcia do legitymacji w formacie jpg lub jpeg 5MB.Wniosek może być przesłany za jednym razem ze zdjęciem w załączniku (w dwóch rożnych folderach, prosimy nie wklejać zdjęcia na wniosku).

Zdjęcie można wykonać samemu korzystając ze strony https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji.

 

 

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń. 

 

Ulotka omdlenia strona 1

Ulotka omdlenia strona 2

Ulotka omdlenia strona 3

Ulotka omdlenia strona 4

 

Informujemy, że od dnia 01.07.2021 r. ulegają zasady pobierania opłaty za wydanie nowej legitymacji szkolnej z powodu utraty oryginału w przypadku: zniszczenia, zagubienia, kradzieży lub innego zdarzenia losowego.

Opłaty w wysokości 9 zł, należy dokonać na poniższy rachunek bankowy (w tytule prosimy o  wpisanie „Legitymacja szkolna” oraz o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy):

80 1440 1026 0000 0000 0034 8171

Do sekretariatu w celu wyrobienia nowej legitymacji należy dostarczyć:
- potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę 9 zł,
- 1 aktualne zdjęcie o wymiarach 30 x 42 mm,
- wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek o wydanie nowej legitymacji szkolnej.

 

Wniosek o wydanie nowej legitymacji szkolnej

 

Rozpoczęcie