Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

W związku z usunięciem awarii w szkole funkcjonuje CO. Zajęcia na basenie odbywają się planowo.

Dyrektor Szkoły

Dni 30.10.2020r. (piątek) oraz 02.11.2020r. (poniedziałek) 

są wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,

zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.00.

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem opieki nad dzieckiem

w tych dniach, proszeni są o złożenie

KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

(karty zostaną przekazane uczniom przez wychowawcę) 

do wychowawcy DO DNIA 26.10.2020 r. (poniedziałek)!!!

Rodzice dzieci, które nie są zapisane do świetlic szkolnej,

a tego dnia będą korzystały z opieki świetlicowej zobowiązani są

do złożenia karty świetlicowej!

               Pola Nadziei na Pomorzu 2020

 

                                          Żonkile Darmowe zdjęcie - Public Domain Pictures

4 października 2020 r. na Górze św. Mikołaja

odbyła się premiera najnowszej

książeczki gdynieczki...

 czytaj więcej

czytaj więcej