Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

dzień dziecka

Od poniedziałku 25.05.2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej, w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów
klas VIII

Rodzice uczniów z klas I-III i VIII  zostali o takich  możliwościach
powiadomieni przez wychowawców. Warunkiem skorzystania z opieki
było wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie ankiety
oraz zgłoszenie udziału ucznia klasy VIII w konsultacjach.  
W przypadku braku zgłoszenia,  szkoła ma prawo odmówić przyjęcia
dziecka na zajęcia.

Do wszystkich Rodziców, którzy odesłali w wyznaczonym terminie ankiety,
zostały przesłane dokumenty i informacje na temat organizacji, procedur,
zasad funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym.

Zamieszczamy poniżej procedurę bezpiecznego pobytu w szkole w sytuacji
epidemicznej i prosimy o zastosowanie się do jej wymogów.

 PROCEDURA COVID 19

Z uwagi na zmienioną formułę,

Konkurs Kangur 2020

zostanie przeprowadzony zdalnie

za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.