Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Szkoła w dniach od 30 marca do 01 kwietnia 2020 r. przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

matematyki oraz języka angielskiego...

Znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej i niespodziewanej sytuacji oddalenia od siebie. Z dnia na dzień straciliśmy ze

sobą możliwość osobistego kontaktu i rozmowy w cztery oczy...

Zgodnie z decyzją Prezydenta  z dnia 23 marca 2020 r.
boiska, plac zabaw oraz infrastruktura sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni
zostały zamknięte do odwołania

Dyrektor Szkoły

zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. szkoła rozpoczyna obowiązkowe zdalne nauczanie.

Materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy będą publikowane  na stronie internetowej naszej szkoły, w  zakładce

UCZNIOWIE.  Pomoże ona w sprawniejszej i efektywniejszej komunikacji. Prosimy o dopilnowanie, żeby uczniowie w miarę

możliwości systematycznie przystępowali do lekcji z poszczególnych przedmiotów...

Szanowni Państwo! 

Że względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju, wysyłki kart wejść /wyjść dla Rodziców /Opiekunów i Uczniów do szkoły zostały wstrzymane do odwołania.