Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

25.05.2021 – język polski

26.05.2021 – matematyka

27.05.2021 – język obcy nowożytny

Przypominamy, że opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozwalająca na dostosowanie  formy lub warunków egzaminu dla ósmoklasisty musi być dostarczona do szkoły w terminie do 15 października 2020 roku.

 

Informacje o procedurze przebiegu egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie CKE