Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

W dniach 04-07.04.2022 r. odbyły się Dni Promocji Zdrowia pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich".

 Celem akcji było promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole

i poza szkołą poprzez zdrowe, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie

udzielania pierwszej pomocy, integracja środowiska szkolnego w zapobieganiu

przemocy i agresji wśród rówieśników oraz całej społeczności szkolnej

we wspólnych działaniach na rzecz zdrowia...