Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Dotyczy organizacji konkursów przedmiotowych

czytaj więcej

Konsultacje rodziców z nauczycielami on-line

zaplanowane na 28.10.2020 r. dla klas O-VIII zostają odwołane.

Odbędą się w innym terminie.


Dyrektor Szkoły

Dni 30.10.2020r. (piątek) oraz 02.11.2020r. (poniedziałek) 

są wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,

zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.00.

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem opieki nad dzieckiem

w tych dniach, proszeni są o złożenie

KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

(karty zostaną przekazane uczniom przez wychowawcę) 

do wychowawcy DO DNIA 26.10.2020 r. (poniedziałek)!!!

Rodzice dzieci, które nie są zapisane do świetlic szkolnej,

a tego dnia będą korzystały z opieki świetlicowej zobowiązani są

do złożenia karty świetlicowej!