Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

okres zawieszenia zajęć edukacyjnych prosimy poświęcić na utrwalanie umiejętności i wiedzy.
Decyzje w sprawie ustalenia zadań dla uczniów na okres od 16 marca 2020 r. do odwołania
podejmują nauczyciele przedmiotów.  Informacji w tej sprawie prosimy szukać w e-dzienniku.

Szanowni Państwo, życzę abyśmy wykorzystali ten czas na budowanie dobrych relacji z najbliższymi.
Pozostaje  nam mieć nadzieję, że  niedługo wszyscy  wrócimy do swoich obowiązków.

                                                                                                                      Z wyrazami serdeczności

                                                                                                                      Sabina Dawidowska

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego,

w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty
rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych,
a także nieuczestniczenie
w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie przysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
W przypadku braku kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
W przypadku powrotu z terenów występowania koronawirusa i zaobserwowaniu objawów grypopodobnych,
należy niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną:
adres: ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia,
telefon / sekretariat: +48 58 620-17-98/+48 58 620-57-44),
zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.


Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

ORAZ PONIŻEJ: