Jestem ważny - dbam o siebie

 

We wrześniu 2012 roku ruszyła trzecia edycja Programu Edukacji Żywieniowej pt.: „Jestem ważny- dbam o siebie”...

Czytaj więcej...

Projekt MoveUp To Healthy and Happy

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu MoveUp To Healthy and Happy . W programie będą brali udział wszyscy uczniowie klas II, nauczyciele i rodzice.

Projekt MoveUp To Healthy and Happy powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gdyni i krajów partnerskich, inicjatywa ma przede wszystkim na celu:

1. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym dzieci poprzez zwiększanie świadomości na temat zdrowia.

2. Promocję zasad równości w sporcie (równy dostęp do sportu dla osób wykluczonych społecznie, otyłych, niepełnosprawnych).

3. Promowanie włączenia społecznego (wydarzenia skierowane do dzieci społecznie wykluczonych).

4. Poprawę kwalifikacji prowadzących lekcje WF z dziećmi.

5. Promowanie sportu masowego.

6. Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w dziedzinie sportu.

7. Wymianę doświadczeń pomiędzy Partnerami.

  W ciągu dwóch lat zaplanowane zostały takie działania jak:

- innowacyjne lekcje WF dla dzieci z II klas szkół podstawowych,

- zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia dla najmłodszych,

- seminaria dla rodziców i nauczycieli,

- eventy sportowe dla dzieci, młodzieży i rodziców,

 

- założenie platformy internetowej do wspólnej wymiany doświadczeń,