Zaproszenie dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII do udziału w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza Maska Karnawałowa"

 Technika pracy dowolna: malarstwo lub rysunek

(ołówek, węgiel, kreda, pastele, akwarele, farby plakatowe),

colage, techniki mieszane, witraż, wydzieranka, plastelina

Termin składania prac: do 8 lutego 2019 r.

Prace należy przynieść do sali nr 41

(do p. Mirelli Helińskiej)