Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 

Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych. Święto zainicjowane zostało  przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
- obchodzone jest każdego roku w dniu 8 maja.

W naszej szkole tego dnia w czytelni, każdy pracownik szkoły i uczeń mógł napisać życzenia na specjalnie przygotowanej laurce.

 Panie bibliotekarki przyjmowały życzenia częstując gości słodkościami.

bi1 bi2

bi3 bi4

bi5 bi6

bi7 bi8

bi10 bi11

bi12 bi13

bi14 bi15

bi16 bi17