Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. szkoła rozpoczyna obowiązkowe zdalne nauczanie.

Materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy będą publikowane  na stronie internetowej naszej szkoły, w  zakładce

UCZNIOWIE.  Pomoże ona w sprawniejszej i efektywniejszej komunikacji. Prosimy o dopilnowanie, żeby uczniowie w miarę

możliwości systematycznie przystępowali do lekcji z poszczególnych przedmiotów...

Zadania wskazane przez nauczycieli, będą oceniane zgodnie z WZO  i PSO wynikającym ze Statutu Szkoły. Nauczyciele będą

wstawiali oceny do e-dziennika i poinformują uczniów,  jaką formę pracy  należy przesłać do oceny.

Inna forma zdalnego nauczania wdrożona i realizowana w niektórych klasach zostaje utrzymana.

Konsultacje z rodzicami i uczniami odbywać się będą za pomocą służbowego maila wychowawcy, który będzie przekazywał

nformacje nauczycielom uczącym w danej klasie lub za pomocą maili służbowych nauczycieli  znajdujących się w materiałach

do pracy dla ucznia. Nauczyciele będą odpowiadać na maile w swoich godzinach pracy.

Dziękuję  Rodzicom za wsparcie, jakiego udzielacie Waszym dzieciom. Wiem, że taka forma pracy wymaga od Was

wielkiego wysiłku. Proszę  uczniów o uważne zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i stosowanie się do

wskazówek.

Zapraszam do współpracy i życzę dużo zdrowia,

Sabina Dawidowska