18 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia. ..

pas25  

W uroczystości brały udział klasy I A, I B i I C. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykazywali się wiedzą o Polsce i znajomością zasad zachowania w szkole. Wśród zaproszonych gości byli Dyrektorzy szkoły, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców oraz goście honorowi - radni dzielnicy Obłuże - p. Anna Czeran i p. Wojciech Lipiński.
Po części oficjalnej rodzice uczniów przygotowali słodki poczęstunek i upominki.
Rada Rodziców zafundowała uczniom birety, dyplomy i tradycyjnie już drzewko do posadzenia na terenie szkoły.

Beata Korpys - wychowawca klasy I A
Helena Mościenica - wychowawca klasy I B
Joanna Mruk - wychowawca klasy I C

 pas1 pas2

pas3 pas4

pas5 pas6

pas7

pas8

pas9 pas10

pas11

pas12

pas13 pas14

pas15  pas16

pas17 pas18

pas19 pas20

pas21 pas22

pas23 pas24

pas26 pas27

pas28 pas29

pas30 pas31

pas32 pas33