Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju...

1580197458293761

158098279945606

 

 

10 lutego 2020 r. obchodziliśmy 100 Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Z tej okazji w naszej szkole przygotowano wystawę tematyczną ,
a 11 lutego dla uczczenia tej okrągłej rocznicy uczniowie przyszli ubrani na niebiesko...

18 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia. ..

pas25