Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Historia

Bajka o Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni

 

    Była raz sobie szkoła. Nie pojawiła się nagle. Przed jej przybyciem trwały długie narady, pomiary, a potem – praca koparek, łopat, mnóstwa rąk ludzkich. Kiedy już okryły ją mury i dach, poczuła się u siebie. Stała sobie spokojnie wśród drzew na terenie osiedlowego parku. Niespokojny, gdyński wiatr pukał do jej okien, zaglądał do pustych sal i gwizdał w rynnach. Aż 20 sierpnia 1975 roku coś się zmieniło. Szkołę wypełnił tłum: nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Ożywiło się jej serce i poczuła, że jest potrzebna. I to bardzo! 1 września zamiast planowanych dziewięciuset uczniów, przyszło tysiąc dwustu! Nadano jest numer, aby nie czuła się pokrzywdzona i imię, aby miała czym się chwalić  wśród innych szkół. Ponieważ była jednym z nielicznych budynków na nowo  powstającym osiedlu, przypominała żaglowiec samotnie unoszący się wśród skał. A każdy żaglowiec potrzebuje kapitana. Dostała więc imię na cześć dowódcy jednej z najbardziej znanych fregat - „Daru Pomorza”. Kapitan żeglugi wielkiej Kazimierz Jurkiewicz okazał się człowiekiem godnym naśladowania: ambitny, pracowity uczeń, sumienny student, odważny żeglarz, świetny wykładowca i nauczyciel pokoleń przyszłych wilków morskich.   

     Każdego roku, kiedy nadchodzi koniec lata, dzielny budynek otwiera swoje drzwi i przyjmuje pod opiekę opaloną, wesołą, rozbrykaną dziatwę. Dziewczęta i chłopcy wypełniają każdy kąt, krążą po szkole jak krew w żyłach. Od rana do wieczora tętni życie, radość i gwar. A ileż to książek przeczytano w ciągu tych lat! Rozwiązano zadań z jedną niewiadomą! Zagięto oślich rogów w zeszytach i zrobiono przewrotów w przód! Ile hektolitrów wody wychlapano ze szkolnego basenu i zjedzono kotletów mielonych w czwartkowe obiady! I chociaż lata mijają, uczniowie i nauczyciele się zmieniają, Szkoła Podstawowa nr 39 dzielnie dryfuje na Obłużu, pokonując kolejne burze, zamiecie i reformy.

 

Nasza historia

1968 - 1975

Szkoła  Podstawowa nr  39 im. kpt  ż. w. Kazimierza Jurkiewicza mieści się przy ul. Adm. Józefa Unruga 88 (dawniej ulica Wincentego Gruny) w dzielnicy Gdyni -Obłuże Leśne.

 20 lutego 1968 r. na naradzie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni podjęto decyzję o wybudowaniu szkoły podstawowej na Pogórzu Dolnym. Miejska Pracownia Urbanistyczna zajęła się planowaniem lokalizacji obiektu.

4 października  1969 r. Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego wyznaczyło rozpoczęcie realizacji inwestycji, o 24 pomieszczeniach oraz budowę basenu na osiedlu Obłuże Leśne, na rok 1971. Dopiero 21 grudnia 1972 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku zatwierdziło kosztorys budowy szkoły.

 30 marca 1974 r. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Gdynipowierzyła wykonanie obiektu szkolnego, z salą gimnastyczną i pływalnią, Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Gdyni. Budowę rozpoczęto 1 sierpnia 1974 r., a oficjalnie budynek oddano do użytku szkolnego 20 sierpnia 1975 r.

1975 - 1992

 19 sierpnia 1975 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna,natomiast 21.08 inauguracja nowego roku szkolnego. Zanim rozpoczęły się lekcje, dyrekcja, nauczyciele z rodzinami, rodzicei żołnierze z najbliższej jednostki wojskowej kończyli malowanie sal, ustawianie sprzętów i porządkowanie szkoły oraz terenu wokół niej.

  W tym pierwszym roku pracy szkoły naukę podjęło 1107 uczniów pod opieką 52 nauczycieli i 15 osób administracji i obsługi. Funkcję dyrektora sprawował mgr Zygmunt Formella, zastępcami zaś obrano mgr Irenę Nowicką i mgr Annę Krakowiak.

  W drugim roku istnienia (1976) szkoła została oficjalnym organizatorem obchodów 50 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich.

  W wyniku wyżu demograficznego w latach 1980/81 do szkoły uczęszczała największa liczba uczniów w całej jej historii - 2762, uczących się w 80 oddziałach pod kierunkiem 101 nauczycieli.

  1 września 1984 r. dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Otręba. W czasie Jej kadencji miała miejsce ważna uroczystość w dziejach szkoły. 21 czerwca 1986 r. placówka otrzymała sztandar i imię. Komitet Organizacyjny, w wyniku wielu rozmów i propozycji, 27 stycznia 1986 r. przedstawił Radzie Pedagogicznej propozycję patrona szkoły. Wybór padł na kapitana żeglugi wielkiej Kazimierza Bronisława Jurkiewicza. Rada Pedagogiczna zatwierdziła wnioseki podjęła stosowną uchwałę.

  Projekt sztandaru oraz tablicy pamiątkowej opracowali: nauczyciel plastyki p.GabrielaChłopicka i mgr MarekStudencki. Zakłady Budowy Szybów z Bytomia stały się oficjalnym sponsorem szkolnego sztandaru, stąd obecność na ślubowaniu i przekazaniu sztandaru górników w galowych strojach.

1992 - 2005

1 września 1992 obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Irena Nowicka. Obok mgr Magdaleny Potrykus - wicedyrektora kl. I - III i mgr Krystyny Galińskiej - wicedyrektora kl. IV - VI, wicedyrektorem kl. VII - VIII wybrano mgr Elżbietę Drzazgę do 1999r.(kiedy to, po reformie systemu oświaty Szkoła Podstawowa nr 39 została placówką szkolnictwa podstawowego dla uczniów kl. I – VI).

 Ważną datą w historii szkoły, nauczania i życia w demokratycznym społeczeństwie jest rok 1995, w którym to wszyscy członkowie społeczności szkolnej opracowali, a następnie uroczyście podpisali Kodeks Szkolny. Konsekwentnie krocząc tą drogą, w 1997 r. zatwierdzony został Kodeks Szkoły - Statut SP 39, którego nieodłączną część stanowi ustalony wcześniej Kodeks Szkolny.

  W roku szkolnym 1999/2000 przyjęto Szkolny Program Wychowawczy pt. ,,Poznaję i dorastam", w świetle którego na stałe weszły takie tradycje, jak : Wspólne świętowanie,Rajd kl.IVPrzegląd Teatralny kl. VKorzenie Naszej Cywilizacji,  Być Polakiem i Europejczykiem, Kwesta Szkolna, a od 2004 r. dołączył Festyn Rodzinny powstały z inicjatywy Rady Rodziców.

Rok szkolny 2004/2005  zostanie w pamięci wszystkich, jako Rok Uroczystych Obchodów Trzydziestolecia Istnienia Szkoły.

Funkcje dyrektorów szkoły kolejno sprawowali:

  1. mgr Zygmunt Formella -1975/76 do 1983/84
  2. mgr Jadwiga Otręba - 1984/85 do 1990/91
  3. mgr Irena Nowicka - 1991/92 do 2006/07
  4. mgr Sabina Dawidowska od 2007/08 do lutego 2024 r. 
  5. mgr Bartosz Chyś od lutego 2024 r. 

Historia najnowsza

 W rok szkolnym 2014/2015 uroczyście świętowano Czterdziestolecie Istnienia Szkoły.W ciągu 40 lat pracy szkołę ukończyło ponad6000 uczniów. W tym czasie, w zależności od liczby uczniów i oddziałów, zmieniał się też skład kadry nauczycielskiej. Reforma oświaty zweryfikowała system nauczania i oceniania, wprowadziła nowe kryteria i standardy, zmieniało się w związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin.

Przed zmianą systemu oświaty, nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach i zdobywali tytuł laureata: 7 z języka polskiego, 7 z matematyki, 3 z fizyki, 2 z języka rosyjskiego, 2 z chemii i 1 z biologii, poza tym 12 uzyskało zwolnienie z egzaminów do szkoły średniej. W latach 1996 - 2000 sześciu uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Gdynia. Ponadto od 1983 r. istnieje Księga Honorowego Ucznia, w której znalazło się 147 nazwisk absolwentów naszej szkoły, mogących poszczycić się tym tytułem za uzyskanie najwyższej średniej z przedmiotów i z zachowania. Obecnie uczniowie również uczestniczą we wszelakich konkursach przedmiotowych, tych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych: polonistycznych, matematycznych, historycznych, przyrodniczych, ekologicznych, plastycznych, aktorskich,recytatorskich, ortograficznych, sportowych,religijnychi wielu innych.

Miłym zwyczajem stało się przyznawanie co roku, tzw. Jurkiewiczów, nagród od uczniów (kończących edukację w naszej szkole) dla nauczycieli i rówieśników z różnych dziedzin i kategorii.

Szkoła dzisiaj

  • Wyremontowano boisko szkolne do koszykówki
  • Stworzono kąciki relaksu w szkole
  • Odnowiono świetlicę szkolną

 

Data dodania: 2024-07-01 09:01:36
Data edycji: 2024-07-02 15:04:58
Ilość wyświetleń: 91

„Życie to sztuka do odkrywania.

Nie bój się nowych doświadczeń, one stanowią jego esencję.”

Ernest Hemingway

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej