Skład Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2018/19:

 

1. Przewodnicząca – Julia Krysiak kl. VIII d

2. Z –ca przewodniczącej – Iga Mering kl. VIII c

3. Z –ca przewodniczącej – Mateusz Grześkiewicz kl. VII d

4. Sekretarz – Michał Prętnik kl. VII d

5. Sekcja informacyjna – Beata Kosiarz kl. VI s

6. Sekcja organizacyjna – Milena Kościółek kl. VI c

7. Sekcja organizacyjna – Wiktoria Władacz kl. VI b

8. Sekcja charytatywna – Amelia Małyska kl. VII d

 

 

Skład Rady Uczniowskiej wraz z pełnionymi funkcjami w roku szkolnym 2016/2017

- Prętnik Wiktoria VI B - przewodnicząca Rady Uczniowskiej

- Stachowski Jakub VI A - I zastępca przewodniczącej RU

- Wilkowska Pola VI D - II zastępca przewodniczacej RU

- Marcjanik Agata V A - sekretarz

- Kosiarz Beata IV S - sekcja informacyjna

- Grześkiewicz Mateusz V D - sekcja organizacyjna

- Józefowicz Maja IV A - sekcja charytatywna

- Łapiuk Julia VI D - sekcja organizacyjna i charytatywna

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Ireneusz Trojanowicz.