Zakończenie szkolenia na mediatorów rówieśniczych

Dnia 20.06.2017 r. odbyło się oficjalne zakończenie szkolenia uczniów drugiego etapu edukacyjnego SP 39 na szkolnych mediatorów w ramach innowacji pedagogicznej „Klub Mediatora – czyli jak żyć bez konfliktów”...

Czytaj więcej...