Wsparcie finansowe dla uczniów "Dobry start 300+"

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) przekazujemy Państwu informacje o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczeniaw wysokości 300 zł. 

Czytaj więcej...