Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza w Gdyni

Nauczanie i wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających  do wszechstronnego rozwoju dziecka.

 Poprzez odpowiednie działania staramy się ukształtować i wychować nowoczesnego, pełnego pasji  i świadomego własnej wartości młodego człowieka.

Realizacji tego modelu służy:

 

 Program Profilaktyczny Szkoły pt.: „ Wiem, rozumiem, działam”,

 

  Program Wychowawczy Szkoły pt.:  „ Poznaję i dorastam”,
w ramach którego realizujemy  bloki programowe :

 

„Działam bezpiecznie, dbam o ład i porządek”- kl. I-VI

„ Ja a to moja rodzina”- kl. I-III, kl. IV

„ Ja a to moja mała Ojczyzna- szkoła, dzielnica, miasto”- kl. I-III, kl. IV                   

„ Korzenie naszej cywilizacji”- kl. V

„ Nasz region - Kaszuby”- kl. V

„ Jesteśmy Polakami i Europejczykami”- kl. VI

„ Jak to jest, być człowiekiem”- kl. VI

 

Trójpodmiotowe treści programów adresowane są  do:

 

*uczniów,

* rodziców,

* nauczycieli.

 

Wszechstronnemu rozwojowi uczniów służą:

 

   PRZYJAZNE SALE LEKCYJNE

 

 

 DWIE PRACOWNIE INTERAKTYWNE

 

 

 

 

DWIE PRACOWNIE KOMPUTEROWE Z EFS

 ORAZ DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB UCZNIÓW KLAS I-III

 

     

 

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ,

BIBLIOTEKA

   

 

 

IZBA KASZUBSKA 

  

IZBA PATRONA

 

   

 

BARDZO DOBRZE ROZBUDOWANA BAZA SPORTOWA SZKOŁY

 
* 3 sale gimnastyczne
 
* pływalnia kryta przystosowana do nauki pływania przez młodsze dzieci
 
* boisko

PRZYJAZNE POMIESZCZENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ I STOŁÓWKI

 

        

 

 

 PRZESTRONNE  HOLE
 
   
 
 
   PLAC  I MIEJSCE ZABAW DLA DZIECI W SZKOLE W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"
 
  
 
 
 OFERTA PROGRAMOWA SZKOŁY, którą  kadra pedagogiczna we współpracy z partnerami szkoły  corocznie przygotowuje,  modyfikuje i dostosowuje  do potrzeb  i możliwości uczniów:
 
- prowadzimy naukę pływania od klasy pierwszej,
 
- koła zainteresowań,
 
- zespół taneczny  „STEP DANCE”,
 
- terapię pedagogiczną,
 
- zajęcia logopedyczne,
 
- zajęcia wyrównawcze,
 
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 
- UKS  „ORLĘTA” ,
 
- Szkolne Koło  Caritas „ Efata”,
 
- Klub Ciekawych Świata,
 
- Koło Miłośników Morza .
 
   
 
  Podejmowane przez szkołę działania owocują licznymi sukcesami uczniów  w konkursach szkolnych,  których, 
z roku na rok, jest coraz więcej,  rejonowych, wojewódzkich a także i ogólnopolskich. m. innymi:
 
- nasi uczniowie są laureatami:
 
  * Konkursu „Matematyka z przyrodą „
 
  * Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR
 
  * Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Test Oxford Plus  
 
  * Ogólnopolskiego Konkursu Używania Umysłu „ WYSPA ZAGADEK”
 
  * Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania
 
- odnoszą sukcesy  sportowe,  artystyczne oraz w wielu innych  konkursach o zróżnicowanej tematyce.
 
 
 
Zapewniamy naszym uczniom opiekę:
 
- psychologa,
 
- pedagoga,
 
- terapeutów,
 
- logopedy ,
 
- stomatologa,
 
- pielęgniarki.
 
 

 
 
 Promujemy wartość edukacyjną w środowisku poprzez realizację bogatego KALENDARZA SZKOLNEGO, który uwzględnia zróżnicowane obszary aktywności wychowawczo-edukacyjnej uczniów:
 
 
- językową:
 
DNI KULTURY BRYTYJSKIEJ, TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW
 
 - kulturalną:
 
DNI TEATRU, KONCERTY, WERNISAŻE
 
- sportową:
 
DNI SPORTU, ODZNAKA „JUŻ PŁYWAM”, LIGA SZKOLNA, WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA KARATE ”POMERANIA CUP”
 
- matematyczną:
 
KONKURSY MATEMATYCZNE na wszystkich poziomach
 
- czytelniczą:
 
PASOWANIE NA CZYTELNIKA, PROGRAMY:
 
”Czytamy razem”, akcje: ”Cała Polska czyta dzieciom”, udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym
 
- ekologiczną:
 
WSPÓŁPRACA Z DOLINĄ REDY I CHYLONKI, ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH, UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKIE EKOASY,
 
KONKURSACH EKOLOGICZNYCH
 
- zdrowotną:
 
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE, TYDZIEŃ ZDROWIA, FESTYN PIECZONEGO ZIEMNIAKA
 
- kulturową:
 
WIELKIE ŚWIĘTOWANIE, KWESTA WIELKOPOSTNA, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, KIERMASZ RODZINNY
 
 
 
 
 
 Jesteśmy szkołą, która docenia każdego ucznia. 
Służy temu rozbudowany  SYSTEM MOTYWACYJNY,
 który jest szansą  zdobycia różnych tytułów przez uczniów począwszy od klasy I do VI:
 
 
 
 -PRIMUS INTER PARES,
 
- UCZEŃ ROKU,
 
- SPORTOWIEC SZKOŁY,
 
- NAJSYMPATYCZNIEJSZY UCZEŃ I UCZENNICA,
 
- MIŁOŚNIK PRZYRODY,
 
- NAJLEPSZY MATEMATYK,
 
- NAJLEPSZY RECYTATOR, EKOLOG, MUZYK oraz wiele innych.


 
 
 
Działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne  szkoły są  rozszerzane o programy własne:
 
„Kulturalne kibicowanie”                                              
 
„Pływanie bezpieczne”
 
„Szkoła dobrej postawy”
 
„Akademia talentów”
 
„Ekologia”
 
„Adaptacja dzieci 6-letnich w szkole podstawowej”
 
 
         
 

 
"Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz
 
to nowe horyzonty do zdobycia.”
 
                                                               C. Freineta
 
Zapraszamy do naszej szkoły!!!