Historia szkoły

Historia 1968 - 1975

Szkoła  Podstawowa nr  39 im. kpt  ż. w. Kazimierza Jurkiewicza mieści się przy ul. Adm. Józefa Unruga 88 (dawniejsza ulica Wincentego Gruny) w dzielnicy Obłuże Leśne w Gdyni.

 20 lutego 1968 r. na naradzie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni podjęto decyzję o wybudowaniu szkoły podstawowej na Pogórzu Dolnym. Miejska Pracownia Urbanistyczna zajęła się planem lokalizacji obiektu.

4 października  1969 r. Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego wyznaczyło rozpoczęcie realizacji inwestycji o 24 pomieszczeniach na osiedlu Obłuże Leśne na rok 1971 (i budowę basenu). Dopiero 21 grudnia 1972 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku zatwierdziło kosztorys budowy szkoły.

 30 marca 1974 r. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Gdyni wykonanie obiektu szkolnego z salą gimnastyczną i pływalnią powierzyła Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Gdyni. Budowę rozpoczęto 1 sierpnia 1974 r. a oficjalnie budynek oddano do użytku szkolnego 20 sierpnia 1975 r.

 

 Historia 1975 - 1992

 19 sierpnia 1975 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna a 21.08 inauguracja nowego roku szkolnego. Zanim rozpoczęły się lekcje, dyrekcja, nauczyciele z rodzinami, rodzice i żołnierze najbliższej jednostki wojskowej kończyli malowanie sal, ustawianie sprzętów i porządkowanie szkoły oraz terenu wokół.

  W tym pierwszym roku pracy szkoły naukę podjęło 1107 uczniów pod opieką 52 nauczycieli i 15 osób administracji i obsługi. Funkcję dyrektora sprawował mgr Zygmunt Formella, zastępcami zaś obrano mgr Irenę Nowicką i mgr Annę Krakowiak.

  W drugim roku istnienia (1976) szkoła została oficjalnym organizatorem obchodów 50 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich.

  W wyniku wyżu demograficznego w latach 1980/81 do szkoły uczęszczała największa liczba uczniów w całej jej historii - 2762, uczących się w 80 oddziałach pod kierunkiem 101 nauczycieli.

  1 września 1984 r. dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Otręba. W czasie Jej kadencji nastąpiła ważna uroczystość w dziejach szkoły. 21 czerwca 1986 r. placówka otrzymała sztandar i imię. Komitet Organizacyjny, w wyniku wielu rozmów i propozycji, 27 stycznia 1986 r. przedstawił Radzie Pedagogicznej propozycję patrona szkoły. Wybór padł na kapitana żeglugi wielkiej Kazimierza Bronisława Jurkiewicza. Rada Pedagogiczna zatwierdziła i podjęła stosowną uchwałę.

   Projekt sztandaru i tablicy pamiątkowej opracowali: nauczyciel plastyki G. Chłopicka i mgr M. Studencki. Zakłady Budowy Szybów z Bytomia stały się oficjalnym sponsorem szkolnego sztandaru, stąd obecność na ślubowaniu i przekazaniu sztandary górników w regionalnych strojach.

 

 Historia 1992 - 2005

1 września 1992 obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Irena Nowicka. Obok mgr Magdaleny Potrykus, opiekunki kl. I - III i mgr Krystyny Galińskiej , opiekunki kl. IV - VI, wicedyrektorką kl. VII - VIII wybrano mgr Elżbietę Drzazgę do 1999r., kiedy to po reformie systemu oświaty Szkoła Podstawowa nr 39 została placówką szkolnictwa podstawowego dla uczniów kl. I - VI.

 Ważną datą w historii szkoły, nauczania i życia w demokratycznym społeczeństwie jest rok 1995, w którym to wszyscy członkowie społeczności szkolnej opracowali, a następnie uroczyście podpisali Kodeks Szkolny. Konsekwentnie krocząc tą drogą, w 1997 r. zatwierdzony został Kodeks Szkoły - Statut SP 39, którego nieodłączną część stanowi ustalony wcześniej Kodeks Szkolny.

  W roku szkolnym 1999/2000 przyjęto Szkolny Program Wychowawczy pt. "Poznaję i dorastam", w świetle którego na stałe weszły takie tradycje, jak : Wspólne świętowanie, Rajd kl.IV, Przegląd Teatralny kl. V, Korzenie Naszej Cywilizacji,  Być Polakiem i Europejczykiem, Kwesta Szkolna, a od 2004 r. dołączył Festyn Rodzinny powstały z inicjatywy Rady Rodziców.

Rok szkolny 2004/2005  zostanie w pamięci wszystkich, jako Rok Uroczystych Obchodów Trzydziestolecia Istnienia Szkoły.

 Funkcje dyrektorow szkoły kolejno sprawowali:

1.      mgr Zygmunt Formella -1975/76 do 1983/84

2.      mgr Jadwiga Otręba - 1984/85 do 1990/91

3.      mgr Irena Nowicka - 1991/92 do 2006/07

4.      mgr Sabina Dawidowska od 2007/08

Historia najnowsza

W ciągu 30 lat pracy szkołę ukończyło 5398 uczniów. W tym czasie, w zależności od liczby uczniów i oddziałów zmieniał się też skład kadry nauczycielskiej. Reforma Oświaty zweryfikowała system nauczania i oceniania, wprowadziła nowe kryteria i standardy, zmieniało się w związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. Przed zmianą systemu oświaty, nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach i zdobywali tytuł laureata : 7 z języka polskiego, 7 z matematyki, 3 z fizyki, 2 z języka rosyjskiego, 2 z chemii i 1 z biologii, poza tym 12 uzyskało zwolnienie z egzaminów do szkoły średniej, tak teraz niemożliwe jest uczestnictwo dzieci w konkursach wyższego szczebla. W latach 1996 - 2000 sześciu uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Gdynia. Poza tym od 1983 r. istnieje Księga Honorowego Ucznia, w której znalazło się 147 nazwisk absolwentów naszej szkoły, mogących poszczycić się tym tytułem za uzyskanie najwyższej średniej z przedmiotów i z zachowania. Miłym zwyczajem stało się przyznawanie co roku, tzw. Jurkiewiczów, nagród od uczniów dla nauczycieli i rówieśników z różnych dziedzin i kategorii. Obecnie uczniowie również uczestniczą we wszelakich konkursach przedmiotowych, tych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych, polonistycznych, matematycznych, historycznych, przyrodniczych, ekologicznych, plastycznych, aktorskich, religijnych, recytatorskich, ortograficznych i wielu innych, w tym sportowych.

Szkoła dzisiaj

Do szkoły uczęszcza 716 uczniów, którymi opiekuje się  kadra pedagogiczna w liczbie 66 nauczycieli, oraz 35 pracowników administracji i obsługi.

 

- Została wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku  szkoły- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


- Wyremontowano korytarze i węzły sanitarne.


- Zorganizowano plac i miejsce do zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosnej Szkoły”


- Przeprowadzono modernizację pływalni szkolnej i sali gimnastycznej.


- Przyjazne sale lekcyjne zostały  wyposażone tablice interaktywne.


- Wykonano boisko do gier zespołowych z Funduszu Publicznego Miasta Gdyni.