Nasi nauczyciele na szkoleniu

 20 czerwca 2017r w Gdyńskim Centrum Sportu odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt.” Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak skutecznie motywować do aktywności i rozwijać umiejętności ucznia.” W warsztatach tych wzięło udział 10 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie było zaplanowanym działaniem w ramach projektu „Moveup to be healthy and happy”, współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+ mającym na celu podniesienie wiedzy oraz kwalifikacji nauczycieli.

Bloki tematyczne szkolenia:

1.     - Aktywny i sprawny uczeń.

2.     - Umiejętności ruchowe w zakresie zabaw i gier z piłkami – przygotowanie do mini gier sportowych.

3.     - Umiejętności ruchowe w zakresie sportów indywidualnych.

4.     - Ocena opisowa w zakresie wychowania fizycznego.

redakcja p. Grażyna Magulska