Warsztaty dla rodziców uczniów kl. II

 9 marca 2017 r. w ramach projektu "Moveuo to be healthy and happy" odbył się w naszej szkole warsztat dietetyczny  dla rodziców uczniów kl. II. Dietetyk p. Agnieszka Danielewiczpoprowadziła spotkanie na temat "Śniadanie w domu - wyniki w szkole”. Prowadząca uświadomiła rodzicom jak ważne jest śniadanie w domu. Mówiła także o roli i znaczeniu składników codziennej diety dla dzieci w wieku rozwojowym 7 - 9 lat.

Bloki tematyczne:

1.      Dlaczego jemy to co jemy – wskazanie na zależność pomiędzy nawykami żywieniowymi dorosłych a modelowaniem zachowań żywieniowych u dzieci.

2.      Jak mogę wspomóc moje dziecko w osiąganiu Jego celów – rola i znaczenie składników codziennej diety dla dzieci w wieku rozwojowym 7 – 9 lat.

3.      Rodzinna polityka żywieniowa i dobre praktyki w planowaniu posiłków.

4.      Czego mogę oczekiwać od szkoły w zakresie edukacji żywieniowej i wsparcia mojego dziecka.

redakcja p. Grażyna Magulska