Moveup to be healthy and happy” – szkoli nauczycieli

 7 marca 2017r. w Gdynia Arenie odbyły się warsztaty dla nauczycieli gdyńskich szkół podstawowych pt. „Edukacja prozdrowotna w edukacji wczesnoszkolnej czyli jak skutecznie motywować, komunikować i zachęcać ucznia do zdrowego stylu życia?”. Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach projektu Moveup to be healthy and happy współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej Erasmus+. W szkoleniu tym wzięli udział wszyscy wychowawcy klas II naszej szkoły.

Słuchacze uczestniczyli w spotkaniu bardzo aktywnie, dzieląc się chętnie swoimi spostrzeżeniami z codziennej pracy z uczniami. Prowadząca warsztaty psycholog – dr Daria Bogucka, podkreślała fakt wagi wpływu nauczyciela na kształtowanie prozdrowotnych zachowań dziecka.

redakcja p. Grażyna Magulska