Cyberprzemoc i jej formy

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), tj. przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. 

Kogo dotyczy cyberprzemoc:

Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży.

W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów.

Formy Cyberprzemoc to:

1. Naruszenie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska lub pseudonimu i wizerunku oraz czci.

Działania

Upublicznianie wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich właściciela.

 Formy:

a) Umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym itp.

b) Rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem e-mailem, telefonem komórkowym.

Działania

a) Wszelkie zachowania uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy.

b) Znieważenie drugiej osoby w Internecie lub przy użyciu innych technologii komunikacyjnych.

c) Pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą daną osobę poniżyć w opinii publicznej.

d) Użycie wizerunku osoby w celu jej ośmieszania, upokorzenia.

e) Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego znieważających go wulgaryzmów lub epitetów.

Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie)

Formy:

a) Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy.

b) Umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu komunikatorów, serwisów społecznościowych, telefonu komórkowego itp. obrażających kogoś treści i opinii.

c) Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.

d) Rozsyłanie drogą e-mailową lub przez telefon komórkowy różnego rodzaju kompromitujących materiałów.

2. Włamania

Włamanie do miejsca w Internecie strzeżonego hasłem lub innym zabezpieczeniem

Formy:

a) Włamania na: konto e-mailowe, profil w serwisie społecznościowym, na bloga oraz inne miejsce strzeżone hasłem lub innym zabezpieczeniem w celu uzyskania jakichś informacji.

b) Włamanie (jak wyżej) oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, dokonanie zmian w treści czy w wyglądzie strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, uszkadzanie.

3. Groźby

Działania:

a) Grożenie komuś popełnieniem przestępstwa (np. pozbawieniem życia) przez Internet.

b) Kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu zmuszenia go do określonego działania w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona.

Formy:

a) Przesyłanie gróźb drogą e-mailową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum.

b) Grożenie innej osobie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego, stosując słowo, pismo, gest lub inne zachowanie oddziaływujące na psychikę odbiorcy

4. Wulgaryzmy

Działania:

a) Używanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w miejscach dostępnych powszechnie, czyli niewymagających np. znajomości hasła i logowania się). 

b) Umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu (w miejscach dostępnych powszechnie).

5. Nękanie

Działania:

a) Złośliwe niepokojenie jakiejś osoby, w celu dokuczenia jej poprzez wykorzystanie Internetu.

b) Wielokrotne powtarzanie jakiegoś działania w Internecie skierowanego na jakąś osobę wbrew jej woli

Formy:

a) Wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzających informacji, obrazów, linków itp., zwłaszcza gdy dokonuje się tego, korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz.

b) Bardzo częste wysyłanie komuś e-maili i informacji za pomocą komunikatorów, czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy.

c) Wpisywanie bardzo dużej liczby niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy wypowiedziami danej osoby w Internecie.

 

Na jakie akty może powołać się ofiara cyberprzemocy:

- Kodeks Karny

- kodeks Cywilny

- Kodeks Wyykroczeń

- Konwencja o Prawach Dziecka

Gdzie szukać szczegółowych informacji:

www.dbi.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.dyżurnet.pl

www.kidprotect.pl

Co możesz zrobić:

a) a) Rozmowa z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem albo inną zaufaną osobą.

b) Zgłoszenie przypadków nadużyć na Policję.

c) Kontakt ze specjalistami, np.: bezpłatny numer telefonu 0800 100 100 lub Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

opracowanie Beata Antoniewicz i Elżbieta Kowalska