Strategie pracy i postępowania z dzieckiem nieśmiałym cz.2

 Strategie pracy i postępowania z dzieckiem nieśmiałym cz.2

Inne strategie pracy z dzieckiem nieśmiałym to:

1. Rozmowa wychowawcza z dzieckiem/uczniem nieśmiałym- charakteryzuje się zrozumieniem i akceptacją wobec dziecka, biernym i aktywnym słuchaniem oraz zastosowaniem tzw. otwieraczy, które zapraszają dziecko do podjęcia rozmowy z nauczycielem, np. to interesujące, mów dalej, czy dobrze rozumiem, że chciałabyś ze mną porozmawiać?

2. Odwoływanie się do sukcesów- ma na celu uświadomienie dziecku, iż w przeszłości poradziło sobie z daną trudnością i służy wzmaganiu w dziecku wiary we własne siły i kompetencje w danej chwili. Nauczyciel może odwoływać się do sukcesów ucznia poprzez odpowiednio formułowane wypowiedzi, np. Pamiętam , jak zaproponowałam w klasie, żeby ktoś zgłosił się do pójścia do Uli, kiedy była chora. Zaimponowałaś mi tym, że się zgłosiłaś. Twoja postawa jest godna naśladowania.; Małgosiu podaj mi przykład Twojego sukcesu na poprzedniej lekcji języka polskiego.

3. Uczenie przyjmowania komplementów i krytycznych uwag- ma na celu zachęcanie dziecka by określało siebie za pomocą zwrotów skupiających się na jego mocnych stronach/zaletach, zamiast na widzianych przez siebie słabościach. 

4. Zabawa w robienie błędów i głupstw- nieśmiali uczniowie nieustannie obawiają się, że wszytko popsują, w związku z czym należy podjąć próbę ich odczulenia poprzez ćwiczenie robienia błędów; celem jest tu wskazanie dziecku, że nikt nie jest doskonały i że bycie perfekcyjnym w każdej płaszczyźnie życia jest niemożliwe i trudne.

5. Nagrody i dostrzeganie spontanicznych reakcji uczniów - każda aktywność dziecka nieśmiałego, próba podjęcia przez niego trudnego wyzwania powinny być nagrodzone bardziej za samo staranie się podmiotu, niż za efekt końcowy. czasie kartkówki, co stanowi dla podmiotu informacje zwrotną o wsparciu nauczyciela. 

6. Lekcje wychowawcze- propozycje tematów do pracy z uczniami, które stanowią szczególne wsparcie dla uczniów nieśmiałych. 

Nieśmiałość drzemie w każdym z nas,  

Pesymista i optymista w jednej klasie,

Czym jest asertywność. Kiedy i jak mogę być asertywny? 

Bariery i otwieracze w komunikacji,

Sposoby radzenia sobie ze stresem,

Ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, 

Kształtowanie poczucia własnej wartości,

W mojej klasie każdy ma talent.

7. Spotkanie wychowawcy/specjalisty z rodzicami uczniów nieśmiałych- celem zapoznania rodziców z przyczynami i mechanizmami zachowań nieśmiałych u dzieci oraz możliwych strategii  ich wsparcia, opracowanie wspólnej strategii działania środowisk szkolnego i rodzinnego dziecka .

 

Wszystkie zaprezentowane strategie, zarówno w cz.1, jak i w cz.2, mają swoje zastosowane zarówno w szkole, jak i w domu. Są wskazówką do pracy dla nauczycieli i rodziców, a także wszystkich innych dorosłych, którzy mają kontakt z dzieckiem.

 

Opracowanie: Beata Antoniewicz, Elżbieta Kowalska