Godziny pracy pływalni szkolnej od 1 listopada 2018 r.

 
Godziny wejść indywidualnych:
 
Wejścia indywidualne co 45 minut o godz.:
 
Poniedziałek 21:00 
 
 wtorek  20:15, 21:00 i 19:30 1/2 basenu
 
środa 21:00 oraz 18:45 i 20:15 - 1/2 basenu
 
czwartek  20:15 i 21:00 oraz 19:30 - 1/2 basenu
 
 piątek 20:15, 21:00 oraz 19:30 - 1/2 basenu
 
Sobota
8:00, 15:30,16:15,17:00,17:45,18:30,19:15, 20:00, 20:45 oraz 14:45 - 1/2 basenu
 
Niedziela
8:00,8:45,9:30,10:15,11:00,11:45,13:15,14:00,14:45,15:30,16:15,
17:00,17:45,18:30,19:15,20:00,20:45 oraz 12:30 - 1/2 basenu

Informacje zawarte na stronie internetowej szkoły aktualizowane są na bieżąco.

Za brak aktualizacji na innych portalach internetowych szkoła nie odpowiada.