Asertywność

 ASERTYWNOŚĆ

to:

 umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą,

 to

 korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych.

 

ZACHOWANIE ASERTYWNE

 to

 bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć, postaw , opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie

i prawa drugiej osoby.

ASERTYWNOŚĆ  to:

 • akceptacja siebie,

 • sympatia i szacunek do siebie,

 • umiejętność wyrażania siebie,

 • bezpośrednie i uczciwe zachowanie,

 • obrona swoich praw,

 • obrona swojej godności,

 • przyjmowanie odpowiedzialności za    własne zachowanie,

 • przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje,

 • szacunek dla innych,

 • nie krzywdzenie i nie ranienie innych,

 • umiejętność osiągania porozumienia.

  

Cztery cechy zachowania asertywnego:

jest bezpośrednie,

 • jest stanowcze,

 • jest uczciwe,

 • nie zawiera treści nastawionych na  skrzywdzenie czy zranienie drugiej osoby.

                   

 

 

 

                                ASERTYWNA ODMOWA

 - jest krótka,

 - jest stanowcza,

 - jest zgodna z prawdą,

 - zaczyna się od „ nie”, nie…,

 - może zawierać krótką informację o przyczynie odmowy,

 - nie zawiera:   Przeprosin, tłumaczeń, usprawiedliwień, wykrętów, kłamstw, pretensji, gniewu, krytyki, pouczeń, moralizowania.

 

Opracowała: Beata Antoniewicz