Pamięć

Pamięć to jeden z podstawowych procesów psychicznych. Dzięki pamięci  człowiek gromadzi informacje i zdobywa doświadczenie, co wpływa na jego aktualne zachowanie.
Do podstawowych funkcji pamięci należą:
- zapamiętywanie,
- przechowywanie,
- przypominanie.
Ze względu na czas pamiętania wyróżnia się :
- pamięć bezpośrednią ( krótkotrwałą) – pamiętanie bodźca bezpośrednio po jego zadziałaniu,
- pamięć długotrwałą – pamiętanie przez długi a nawet nieograniczony okres czasu.
W zależności od sposobu zapamiętywania wyróżnia się :
- pamięć logiczną – zapamiętywanie materiału w formie myślowych struktur uwzględniających związki zachodzące między elementami,
- pamięć mechaniczną – wierne zapamiętywanie a następnie odtwarzanie danego materiału bez wnikanie w jego sens.
Typy pamięci :
- wzrokowy,
- słuchowy,
- ruchowy.
Typ pamięci zależy od zdolności do łatwego zapamiętywania określonego rodzaju bodźców.
Pamięć związana jest ze zjawiskiem zapominania polegającym na niemożności przypomnienia danego materiału. Zaburzenia pamięci spowodowane są  najczęściej uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, chorobami lub zaburzeniami psychicznymi. Dotyczyć mogą zarówno zapamiętywania, przechowywania jak i przypominania.


Opracowanie; Beata Antoniewicz, Elżbieta Kowalska