Informacja zwrotna

 Jeżeli nie otrzymujemy informacji zwrotnych dotyczących naszych działań,  jeśli nie wiemy jak inni oceniają nasze zachowanie, to popełniamy więcej błędów , albo zadanie wykonujemy na dotychczasowym poziomie, ciągle popełniając te same błędy, Nigdy jednak nie polepszymy działania.
Informacja zwrotna to reakcja osoby na to, co ktoś zrobił, powiedział lub zaprezentował. W komunikacji społecznej rozróżnia się informację zwrotną pozytywną i negatywną .
Informacje pozytywne to komentarze aprobujące, wzmacniające, sygnalizujące, że dane działanie może być kontynuowane, bo jest właściwe np.: „bardzo ładnie zachowałeś się w stosunku do tej starszej pani”.
Informacje negatywne wskazują to co z punktu widzenia komentatora jest nieprawidłowe, niewłaściwe np.: „nie podoba mi się, że nie patrzysz gdy do mnie mówisz”.
Informacje pozytywne maja na celu sygnalizować, że człowiek podąża w dobrym kierunku, a negatywne, że robi coś niewłaściwie.
Informacje zwrotne są istotne nie tylko dla wykonywania zadań i uczenia się nowych umiejętności . To co mówią o nas inni, jak komentują nasz wygląd , wypowiedzi czy zachowanie ma ogromne znaczenie dla kształtowanie się naszych przekonań o sobie , czyli budowania własnego wizerunku.
Ludzie myślą o sobie tak , jak mówią o nich inni.  Dziecko buduje obraz samego siebie na podstawie opinii rodziców, innych członków rodziny, , rówieśników, nauczycieli.  Im bardziej autor informacji zwrotnej jest ważny dla dziecka, tym większa szansa, że opinia ta stanie sie źródłem obrazu siebie.
Pamiętajmy o najważniejszych zasadach udzielania informacji zwrotnych:
•    informacje odnoś do zachowania , a nie do cech dziecka,
•    nie stosuj uogólnień,
•    staraj się sprecyzować, co ci się nie podoba i jak można to zmienić,
•    informacje negatywną przedstawiaj zawsze w kontekście informacji pozytywnej,
•    stosuj zasady dobrej komunikacji , a nie postawy oskarżycielskiej,
•    nie krzycz i nie stosuj epitetów,
•    lepiej jest przedstawić krytykę w cztery oczy,
•    dostosuj warunki udzielania informacji do odbiorcy

                                                                                                                                                                                                                       Opracowanie : Beata Antoniewicz , Elżbieta Kowalska