Zaproszenie do udziału w konkursie „Gdynia malowana kwiatami”

 Temat  pracy: „Gdynia  malowana  kwiatami”. 

 Technika: Dowolna

Format: 21 cm x 21 cm

Na podstawie  wyłonionej  pracy  konkursowej  Biuro  Ogrodnika  Miasta  opracuje  projekt wykonawczy  nasadzeń na wybranej rabacie, a następnie zleci jego realizację specjalistycznej firmie.

 Każdy  uczestnik  konkursu  powinien  opatrzyć pracę tytułem  oraz  swoimi  danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły,

oraz dołączyć podpisane: Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz informację dla  uczestników  

Konkursu   Gdynia   malowana   kwiatami, od których Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe.

 

Termin oddania prac: 7 lutego 2019

Nauczyciel  odpowiedzialny za konkurs: Żaneta Kaczanowska (sala 3).

 Oświadczenia dla uczestników konkursu dostępne są w czytelni szkolnej.