Zaproszenie do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM dla uczniów klas II i III

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

KLAS II i III

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II odbędzie się  30 stycznia 2019 r.

w czytelni szkolnej na 5 godz. lekcyjnej (11.50)

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III odbędzie się  30 stycznia 2019 r.

w czytelni szkolnej na 6 godz. lekcyjnej (12.55).

 

Klasę reprezentują 4 osoby.

 

Organizator Helena Mościenica