Zaproszenie do udziału w II edycji konkursu "Bożonarodzeniowe drzewko - choinka"

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39

im. kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza

w Gdyni ogłasza

II EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO

"Bożonarodzeniowe drzewko - choinka"

CELE KONKURSU:

* pielęgnowanie świątecznych tradycji,

* propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej,

* rozwijanie twórczej wyobraźni

REGULAMIN

1. Warunki uczestnictwa

* W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - IV szkół podstawowych

* pracę należy wykonać indywidualnie

* technika wykonania pracy - dowolna z różnorodnych materiałów

* forma pracy - przestrzenna choinka na stół świąteczny

* wysokość drzewka - min. 30 cm - max. 50 cm

2. Opis pracy

Każda praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę z następującymi danymi:

* imię i nazwisko autora

* klasa

* nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu

* imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

3. Kryteria oceny

wrażenie estetyczne

* pomysłowość / oryginalność

* pracochłonność / samodzielność

4. Składanie prac

* termin składania prac upływa 13 grudnia 2018 r.

* prace należy dostarczyć osobiścuie lub przesłać kurierem / pocztą  do świetlicy szkolnej lub sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Unruga 88 Gdynia, tel. 58 625 09 71 

(Organizatorzy nie ponosza odpowiedzialności za uszkodzenia prac).

5. Ogłoszenie wyników

20 grudnia 2018 r. w siedzibie organizatora otwarta zostanie wystawa prac konkursowych, 

6. Uwagi końcowe

* Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie (e-mailowo) o wynikach oraz terminie odbioru nagród,

* Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.


Organizatorzy:

Magdalenia Girzelska

Agnieszka Choma

 

 metryczka uczestnika konkursu

zgoda na przetwarzanie danych osobowych