Lekcja historii

 8 listopada 2018r. klasy VI i VII wzięły udział w spotkaniu z członkiem Związku Piłsudczyków, historykiem i podróżnikiem p. Krzysztofem Piwnickim.

Na spotkaniu została uczniom w sposób bardzo ciekawy przybliżona sylwetka Marszałka Józefa Piłsudskiego i wiadomości  na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

redakcja  p. Elżbieta Wieczorek

his1 his2

his3 his4

his5