Wyniki Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej klas I-III

 W dniu 26 października w naszej szkole uczniowie prezentowali piosenki patriotyczne podczas Szkolnego  Konkursu Piosenki Patriotycznej. 

W repertuarze usłyszeliśmy ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” , ,, Rozkwitały pąki białych róż”, ,,Myślimy o Polsce”, ,,Co to jest niepodległość?”,

,,Historia Polski”.

Wyniki:

I miejsce – Amelia Durak – klasa 2 s

II miejsce Oliwia Milewczyk – klasa 2 s

III miejsce 

Kornelia Wąsowicz - klasa 2 c

Natalia Hesler – klasa 2 s

Gratulujemy!

pios1

pios2