Mikołajkowe czytanie

 Samorząd Szkolny pod opieką p. I. Trojanowicza wespół z panią Elżbietą Wieczorek z biblioteki zorganizował w czytelni Mikołajkowe czytanie.

Chętni uczniowie czytali wybrane utwory o tematyce świątecznej zainteresowanym dzieciom.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10