Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju...

Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów, studentów, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju.

W szkole w dniach 20 - 24.09.2021 r. zorganizowano szereg działań, które miały na celu promowanie proekologicznych zachowań. Temat przewodni brzmiał -

„ZIELONA ENERGIA ''.

Dziękujemy serdzecznie wszystkim uczniom oraz rodzicom za zaangażowanie.

Załączamy zdjęcia i podziękowanie  od Ministra Klimatu i Środowiska.

 

list ministra Michała Kurtyki

 

1

 

2

 

3 4

 

5 6

 

6 7