Wyniki badania wody

 

KOMUNIKAT

dotyczący jakości wody  pływalni SP 39 

      Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według  badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

 

Uwaga!

W dniach

30 marca - 2 kwietnia 2018 r.

PŁYWALNIA SZKOLNA

będzie nieczynna

z powodu wiosennej

przerwy świątecznej