Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

 15.11.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu odbyło się spotkanie Koordynatorami Szkół Promujących Zdrowie.

W trakcie spotkania omówiono:

1.     Prezentację poradnika obowiązującego od roku szkolnego 2018/2019. Omówienie zmian w poradnikach dla przedszkoli i szkół realizujących ww. program.

2.     Przygotowanie planu działań i raportu ewaluacji wyników działań szkoły w danym roku szkolnym, wg modelu Przedszkola/Szkoły Promującej Zdrowie.

                                                                             Grażyna Magulska