Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

 Dnia 29 listopada w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja dla szkół i przedszkoli uczestniczących w Programie Szkoła/ Przedszkole Promujące Zdrowieo tematyce „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”.

Podejmowane były takie tematy jak:

1.     „Nowe środki psychoaktywne”.

2.     „Młodzież a uzależnienia”.

3.     „Profilaktyka dopalaczy”.

4.     Pokaz psów służbowych- wykrywanie banknotów i narkotyków.

5.     „Akcja informacyjno-edukacyjna „Hazard- nie, dziękuję”- podsumowanie pierwszego okresu realizacji programu.

6.     „Program AID COPERNIKUS- edukacja podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dostosowanych do grupy wiekowej. Postępowanie z uczniem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Na zakończenie konferencji odbyło się uroczyste przyjęcie szkół/ placówek do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wręczenie wojewódzkich certyfikatów Przedszkola/ Szkoły Promującej Zdrowie.

 Notatkę sporządziła Dorota Splitt