Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Z dnia 3 grudnia 2016 r. Uczniowie biorący udział w pracach rozwojowych w ramach projektu ,, Małe skrzydła, wysokie loty ”w rajdzie ,, Spotkanie z Turystycznym Mikołajem” ...

Pokonaliśmy trasę wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej z Mechelinek do Rewy. Na trasie rajdu poznaliśmy historię dwóch dostojnych jesionów. Przy przystani rybackiej rosnące pomniki przyrody, pełne wielkiej dumy i pięknej urody. To Świętopełk i Mściwoj - jesiony prawie trzy wiekowe, które mimo 3 wieków są ciągle zdrowe ”. „Grupowy pomnik przyrody - dwa jesiony wyniosłe w obwodach 462 cm i 520 cm wiek około 250 lat. Wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 1971 r. nr ew. 206. W dniu 23 czerwca 2006 r. drzewom nadano imiona Świętopełek i Mściwoj. ”Imiona nadane jesionom nie dziwią. Wszak obaj pomorscy książęta przyczynili się do rozwoju tych terenów.

W rezerwacie przyrody ,, Mechelińskie Łąki ”odszukaliśmy mikołajka nadmorskiego, który jest pod ścisłą ochroną. Spacer brzegiem morza był okazją do odkrywania organizmów żyjących w morzu. Na wszystkich uczestników, którzy dzielnie dotarli do Rewy czekał na poczęstunek i Mikołaj z prezentami.

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za wytrwałość, dobry humor i miłą atmosferę. JESTEŚCIE SUPER !!!

Opiekunowie:     Violetta Podborna, Agata Jurewicz