Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Nauczyciele biblioteki szkolnej przypominają wszystkim uczniom klas I - VIII 
o trwającym przez cały rok szkolny konkursie czytelniczym...


Polega on na wyłonieniu na każdym poziomie nauczania ucznia,
który wypożyczył  z biblioteki szkolnej i przeczytał najwięcej książek.
Z kolei spośród nich wyłoniony jest uczeń , który otrzyma tytuł "Najlepszego Czytelnika w szkole".
Rozstrzygnięcuie konkursu nastąpi w czerwcu.
Nagrodę książkową oraz dyplom laureaci z klas II - VIII otrzymują na apelach kończących rok szkolny.
Uczniowie klas pierwszych odbierają swoje nagrody podczas uroczystości Pasowania na Czytelnika.