SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39  im. kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni                                                                                             ogłasza

 III EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

 „Bożonarodzeniowe drzewko-choinka”

                                                            Znalezione obrazy dla zapytania cliparty choinka  

CELE KONKURSU:

٭ pielęgnowanie świątecznych tradycji,

٭ propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej,

٭ rozwijanie twórczej wyobraźni.

 REGULAMIN

Warunki uczestnictwa:

٭ W konkursie mogą wziąć udział uczniowie I - IV szkół podstawowych,

٭ Pracę należy wykonać indywidualnie,

٭ Technika wykonania pracy – dowolna z różnorodnych materiałów,

٭ Forma pracy – przestrzenna choinka na stół świąteczny,

   Wysokość drzewka: min. 30 cm – max. 50 cm.

Opis pracy:

Każda praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę z następującymi danymi:

٭ imię i nazwisko autora,

٭ klasa,

٭ nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu,

٭ imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

Kryteria oceny:

٭ Wrażenie estetyczne,

٭ Pomysłowość / oryginalność,

٭ Pracochłonność 

Składanie prac:

٭ Termin składania prac upływa 11 grudnia 2019r.

٭ Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać kurierem/pocztą do świetlicy szkolnej lub sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 39, ul. Unruga 88 Gdynia, tel. 58 625 09 71.

(Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia).

Ogłoszenie wyników:

Wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2019r. na stronie internetowej szkoły http://www.sp39.pl/

Uwagi końcowe:

٭ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

٭ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac.

  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

  Organizatorzy:

Magdalena Girzelska

Agnieszka Choma

                                                                                   Aleksandra Cherek