Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Szkoła w dniach od 30 marca do 01 kwietnia 2020 r. przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

matematyki oraz języka angielskiego...

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

            * 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;

            * 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;

            * 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów),zapisując swoje rozwiązania w ustalonej formie, np.:

  1. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
  2. korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
  3. na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie mają swoje rozwiązania przesłać do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy –korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

  • • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  • • podczas spotkania on-line– indywidualnego albo z grupą;
  • • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów, którzy biorą odpowiedzialność za samodzielność pracy.

W dniach egzaminu próbnego nie odbędą się zdalne lekcje dla uczniów klas ósmych.

 

Dyrektor SP 39