Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Aktualizacja na dzień 15.01.2020r. wprowadzona na podstawie nowych wytycznych MEiN, MZ i GIS

(oznaczone kolorem czerwonym).

 

zasady obowiązujące podczas realizacji zadań szkoły